World

Dreamer

Becsukom a szemem és elképzelem,hogy csókolózunk

(Source: cocaiine-kisses, via napilaura)

(via mindig-van-remeny)

(Source: rolcsimolcsi, via napilaura)

Ha most itt lennél, állandóan csókolgatnálak és hozzád bujnék.
De nem vagy itt.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
src="http://www.snazzyspace.com/images/tumblr_cursors.gif" border="0" alt="Tumblr Mouse Cursors" />